Zwroty i reklamacje

/Zwroty i reklamacje
Zwroty i reklamacje 2017-03-23T20:44:29+01:00

REKLAMACJE

Informujemy, iż mogą Państwo jako nasi Klienci dochodzić swoich praw w ramach reklamacji zakupionego towaru. W razie zaistnienia takiej potrzeby prosimy o zgłoszenie reklamacji:

 • na adres e-mail: [email protected] lub,
 • pod numerem telefonu: +48 692 042 263 lub,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego ( dostępnego TUTAJ ).

Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ . Po otrzymaniu formularza reklamacyjnego skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów toku reklamacyjnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba produkt należy przesłać na adres wskazany poniżej lub inny wskazany przez nas w toku postępowania reklamacyjnego.

archJudyta Aranżacja Wnętrz Judyta Grzybek

ul. Ludowa 19/33

41-310 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6462733987

Towary mogą posiadać gwarancję producenta, sprzedawcy lub importera. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu / faktura VAT lub wypełniona karta gwarancyjna. Problemy techniczne rozwiązują autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe. Ich adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta / importera. Zgodnie z polskim prawem w przypadku braku karty gwarancyjnej, obowiązującą podstawą roszczenia gwarancyjnego jest dowód zakupu ( czyli faktura VAT).

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZWROTY

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,

 2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować arch JUDYTA ARANŻACJA WNĘTRZ JUDYTA GRZYBEK z siedzibą przy ul. Ludowej 19/33, 41-310 Dąbrowa Górnicza, email: [email protected], tel.: +48 692 042 263 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Sugerujemy skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy ( dostępnego TUTAJ ),  jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.